TOTAL Running Club
Verzekering

Wie is verzekerd ?


Waarvoor bent u verzekerd ?

Tot 31 december 2018:
Via de 'FROS Multisport Vlaanderen - Afdeling Bedrijfsporten' biedt Total Running Club haar leden een zeer voordelige collectieve sportverzekering aan. Hoofdverzekeraar is ARENA.

Vanaf 1 januari 2019:
Dan zal de verzekering lopen via 'Gezinssport Vlaanderen'.


Wat is verzekerd in deze polissen?
Onze polis

Polis 7.B04.388

Klik om te openen


Hoe een ongeval aangeven ?

 • Vul het Gezinssport Vlaanderen-ongevalaangifteformulier volledig in (beide pagina's).

  Ongevallenformulier


 • Stuur het volledig ingevulde aangifteformulier binnen de 10 dagen na het ongeval naar Gezinssport Vlaanderen, Troonstraat 125, 1050 Brussel.
  Indien het ongevalformulier omwille van een bepaalde reden niet binnen de 10 dagen na het ongeval kan opgestuurd worden, meldt dit dan binnen deze termijn aan het Gezinssport Vlaanderen-secretariaat, tel. 02/507 88 21 - fax. 02/507 88 63 of e-mail aan gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

 • Het slachtoffer betaalt alle geneeskundige zorgen en stuurt deze eerst naar zijn ziekenkas voor gedeeltelijke terugbetaling. Vraag aan de ziekenkas een bewijs voor de verzekering.
  Gezinssport Vlaanderen :


  Gezinssport Vlaanderen VZW
  Troonstraat 125, 1050 Brussel


  Contactgegevens :